MADE BY VACULIK

 

Adresa Krakovská 25, Praha 1, 110 00
Telefon +420 222 212 203, 739 024 242
Email prague@vaculik.com
Web www. madebyvaculik.cz
CEO Juraj Vaculík
Managing director Zuzana Ďurčeková
Executive director
Beata Streicherová
Strategy Direktor Eva Šinková
Creative director Bohumil Dohnal
CFO Stella Vodová
Počet zaměstnanců 13
Založena 2007