NADATA

Data na jednom místě

Projekt NADATA je jedinečný nákupní katalog marketingových dat, který vznikl v roce 2021 z iniciativy Asociace komunikačních agentur (AKA) na základě poptávky členských agentur. Cílem celého projektu je v prvé řadě umožnit, a hlavně zjednodušit komunikačním agenturám práci s daty. Zejména pak jejich efektivní vyhledávání, propojování a účelné zpracování při přípravě marketingových kampaní pro své klienty. Zároveň tento katalog také otevírá cestu k častější hlubší spolupráci mezi výzkumnými a komunikačními agenturami. Na své si ale určitě přijdou i další potenciální uživatelé.

Data můžete ale nejen čerpat, ale rovněž ukládat. Pokud máte zajímavé studie, výzkumy a statistiky, nabídněte je v NADATA kolegům. Zdarma nebo za úplatu. V případě zájmu kontaktujte ondrej.novak@asmea.cz

V současnosti se v katalogu nachází první set souborů dat získaných od veřejných i soukromých institucí. Tematicky jsou zde obsažena data různých oblastí lidské činnosti. Najdete zde tak mimo jiné datasety týkající se socioekonomická situace a demografického vývoje, informace o chování spotřebitelů či sledovanosti médií. Část datových sad je odemčena a lze je využívat zcela zdarma. Stačí se pouze registrovat. Nemalá část, zejména těch od soukromých subjektů, je však pro běžného uživatele uzamčena a odemčení je zpoplatněno.

Pokračovat na