O nás

Poslání AKA

Hájit svobodu pro šíření a soutěž komerčních projevů, které umožňují spotřebitelům uplatňovat právo na výběr, jsou významným impulsem tržní ekonomiky a základem existence rozmanitých, nezávislých a cenově dostupných medií.

Přispívat k profesionalitě komerční komunikace podporou vzdělávání a rozšiřování praxe těch, kteří ji vytváří.

Vytvářet platformu pro setkávání a diskuse o rozvoji komerční komunikace v celé šíři politických, společenských i sociálních vztahů, profesních potřeb a zájmů.

Podporovat respektování zásad etického kodexu a dobrovolné samoregulace komerční komunikace.