Historie

V roce 1992 vznikla ARA (Asociace reklamních agentur) jako zájmová profesní organizace sdružující nejvýznamnější reklamní agentury (někdy také označované jako full service). Demokratické změny roku 1989 zasáhly i oblast komerční komunikace. Pravidla trhu komunikačních a marketingových služeb a medií bylo třeba v liberalizovaných podmínkách volného trhu zcela nově nastavit. ARA v tomto období sehrála aktivní roli. V průběhu let se její členská základna rozšířila o agentury specializované na média a nejvýznamnější disciplíny marketingových služeb: podpora prodeje (sales promotion), přímý marketing (který se rozvinul v disciplínu označenou jako Řízení vztahů se zákazníky a používá anglickou zkratku CRM – Customers Relationship Management) a digitální marketing. Původní název Asociace reklamních agentur (ARA) byl proto v roce 2001 změněn na Asociace komunikačních agentur (AKA).

AKA je výběrovou organizací, ve které jsou sdruženy přední, zejména velké a střední agentury, jejichž členství je podmíněno splněním kvalitativních i kvantitativních kritérií (viz Podmínky členství).

Počet členů se v posledních letech ustálil mezi 65 – 70 agenturami; z nich přibližně 40 % tvoří součást nadnárodních sítí a jsou vlastněny zahraničním kapitálem, zatímco necelých 60 % tvoří velké a střední agentury české. Výběrový charakter AKA vedl už na počátku devadesátých let k tomu, že menší domácí agentury a studia založily komplementární Asociaci českých reklamních agentur (AČRA).

AKA je dnes nejvýznamnějším spolkem subjektů působících na poli komunikačních služeb. Jejím cílem je zajišťovat příznivé legislativní prostředí pro podnikání členů, budování dobrého jména oboru, odborné vzdělávání a podpora aktivit ke zvyšování profesionální úrovně odborníků na komunikaci. O etické standardy komerční komunikace dbá prostřednictvím Rady pro reklamu, jíž je spoluzakladatelem.

AKA pro svoji činnost zřídila servisní organizaci ARA´s, s.r.o.