Orgány AKA

  • Valná hromada, která se schází dvakrát ročně (jaro a podzim), projednává zprávu o činnosti a hospodaření, plán a rozpočet na další období, volí prezidium atd.
  • Prezidium, které je voleno na tříleté období a má patnáct členů.
  • Sekretariát tvoří Chairman, výkonný ředitel a asistentka.
  • Dozorčí komise, která má kontrolní funkci.
  • Smírčí komise, která řeší v první instanci spory mezi jednotlivými členy.
Prezidium AKA  
Svatopluk Jírů   Young & Rubicam
Marek Hlavica chairman AKA
Petra Pipková sekce Mediálních agentur Mediacom
Pavel Matějíček MARK BBDO
David Čermák sekce Aktivačních agentur Momentum
Petr Laštovka sekce Digitálních agentur Comtech
David Novák   Entre
Jan Binar prezident McCann
Lucie Češpivová sekce Českých nezávislých agentur Dorland
Ondřej Obluk   Ogilvy & Mather
Michal Nýdrle Kindred Group
David Blažek Mediaage
Jan Rauschert Comtech
Tomáš Varga

Publicis

neobsazeno  výkonný ředitel ARA´s

ARA´s

Sekretariát AKA  
Marek Hlavica chairman  
neobsazeno výkonný ředitel ARA´s
Dana Bohuňovská asistentka  
Dozorčí komise AKA  
Michaela Procházková Ogilvy & Matehr
Jaroslav Kreibich   Dorland
Josef Janoušek   Wunderman
Smírčí a arbitrážní komise    
Martin Štěpánek   Publicis
Lucie Češpivová   Dorland
Petra Pipková   ASMEA