Podmínky členství

Členem Asociace může být komunikační agentura, která:

  • podniká pouze v oblasti komerčních komunikací
  • má nejméně 7 zaměstnanců v řádném pracovním poměru
  • má nejméně 3 na sobě nezávislé zákazníky, z nichž žádný nemá nadpoloviční podíl na jejím obratu
  • prokázala, že je schopna připravit a realizovat komunikační kampaň celostátního rozsahu a úspěšně působit na českém trhu v delším časovém období (minimálně 1.5 roku)
  • poskytuje kvalitní služby evropského standardu a podniká slušně, čestně a způsobem, který neohrožuje a nezlehčuje pověst Asociace a jejích členů
  • zavazuje se dodržovat Zásady chování členů AKA, Kodex AKA pro podporu prodeje a Kodex reklamy Rady pro reklamu (viz samoregulace).

Informace týkající se členských příspěvků naleznete zde.