Služby členům

AKA je mluvčím svých členů, zastupuje a hájí jejich zájmy v jednáních s médii, vládními orgány, parlamentem, senátem a dalšími institucemi. Současně spolupracuje s profesními organizacemi, zejména s Radou pro reklamu ČR v otázkách samoregulace a s Českým sdružením pro značkové výrobky, zastupujícím přední zadavatele.

AKA poskytuje poradenské služby, v oblasti právní, finanční a smluvní praxe. Prostřednictvím smírčí komise pomáhá řešit spory mezi členskými agenturami. Podporuje odbornou výuku a organizuje soutěže s cílem zvyšovat úroveň komerčních komunikací. Velký význam má v této činnosti členství AKA v EACA (Evropská asociace komunikačních agentur), které ji umožňuje čerpat nové poznatky a zkušenosti ze zemí, kde má komerční komunikace dlouhou tradici a opírá se o vysoké standardy. AKA je garantem odborné výuky komerční komunikace na Vysoké škole ekonomické, se kterou spolupracuje od roku 1995.

AKA je zakládajícím členem SKMO (Sdružení komunikačních a mediálních organizací), které koordinuje výzkum médií v České Republice. AKA přispívá na financování těchto výzkumů, které jsou základním nástrojem při plánování mediálních kampaní. AKA je také zakládajícím členem ABC ČR (Audit Bureau of Circulation). Stálá pracovní sekce AKA „Media“ průběžně sleduje vývoj mediálního trhu v ČR a vypovídací hodnotu dat, na základě kterých se zadavatelé rozhodují o investicích do komerční komunikace.

Pro financování rozvoje služeb, poskytovaných členům, založila AKA v roce 1996 dceřinnou obchodní společnost ARA Service s.r.o. (ARA´S).

AKA pořádá či spolupořádá nejvýznamnější reklamní soutěže: EFFIE – o nejefektivnější kampaně / Louskáček – o nejkreativnější kampaně (ve spolupráci s českým Art Directors Club) / Český Direkt&Promo – pro nejúspěšnější podlinkové kampaně (ve spolupráci s  asociací ADMAZ) / BoB – o nejvíce oceňované kreativní osobnosti roku / Young Lions – o nejlepší kreativní týmy do 28 let ( ve spolupráci s FLEmédia, reprezentantem  reklamního festival v Cannes, kde se pořádá celosvětové finále Young Lions a kam se kvalifikují vítězné týmy z české soutěže) / Agentura roku – vyhlášení žebříčku nejúspěšnějších agentur roku na základě jejich výkonnosti, pověsti a ocenění jejich kampaní v nejvýznamnějších domácích a zahraničních soutěžích. (viz Soutěže)

AKA je pověřena zastupováním zahraničních festivalů EuroEffie , Golden Drum, Clio a The One Show na českém trhu, kde prostředkuje členům aktuální informace, organizuje přehlídky vítězných prací a doporučuje české porotce.

AKA zajišťuje úschovu a právní ochranu kreativních konceptů, tzv. Copy clearing.

Pro konzultace týkající se odměňování agentury a finančních vztahů s klienty mohou členové kontaktovat Chairmana asociace Marka Hlavicu.