Metodika ZVZ

Nejste si jisti jak správně připravit obsah zadávací dokumentace? 

Obraťte se na nás a my Vám ji připravíme tak, aby požadavky na uchazeče byly reálné, srozumitelné a zároveň v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách.


Nabízíme:

 • Revizi zadávací dokumentace – paušální cena 10.000 Kč / do 14 dnů od objednání

  Nezávislí odborníci zkontrolují, zda Vaše poptávka služeb  z oblasti komunikace je správně napsaná, pro uchazeče srozumitelná a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v aktuálním znění. Tím budete minimalizovat počet dotazů ze strany uchazečů a snížíte i riziko napadení výběrového řízení u ÚHOS.

   

  Primárně provedeme revizi nastavení cílů celého projektu, revizi samotného zadání pro uchazeče, včetně modelových zadání pro hodnocení a revizi nastavení hodnotících kritérií.

   

 • Vytvoření zadávací dokumentace – orientační cena 50.000 Kč / délka dle náročnosti*

  Zajistíme pro Vás zpracování zadávací dokumentace na poptávku služeb v oblasti komunikace po odborné stránce tak, aby byla v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v aktuálním znění. Tím si zajistíte dodání kvalitních nabídek ze strany kompetentních uchazečů, snížíte riziko zbytečných průtahů z důvodu dodatečných informací a minimalizujete riziko napadení zadávací dokumentace u ÚHOS.

   

 • Jednorázové konzultace – hodinová sazba 2.000 Kč

  Máte zájem o jednorázovou konzultaci menšího rozsahu týkající se odborné stránky Vaší zadávací dokumentace? Na Váš email odpovíme do druhého pracovního dne.

* hodinová sazba 2.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

AKA neposkytuje právní revizi zadávací dokumentace. V případě potřeby jsme však schopni tuto část zajistit formou subdodávek u renomovaných právních kanceláří, které mají pro danou oblast dostatečné reference.

 

Dotazy a poptávku posílejte na office@aka.cz.

   

Revizi či přípravu Vaší zadávací dokumentace zajistí nestranní odborníci. AKA garantuje, že nedojde v tomto bodě k žádnému střetu zájmů.

Hledáte zástupce do výběrové komise? Obraťte se na certifikované hodnotitele (pro výběrová řízení na poptávku služeb v oblasti komunikace), jejichž seznam najdete na webu www.metodikazvz.cz.

Dokumenty ke stažení