Stanovy, orgány, sekce

22.11.2017
AKA

Základním dokumentem, kterým se činnost AKA řídí jsou stanovy Stanovy AKA 2.6.2022 

Volby do orgánů AKA se řídí Volebním řádem VJŘ AKA

  • Valná hromada se schází zpravidla dvakrát ročně (jaro a podzim), projednává zprávu o činnosti a hospodaření, připravuje a schvaluje plán činnosti, schvaluje rozpočet na další období, volí orgány, stanoví výši členských a servisních poplatků, volí ředitele AKA, ARA´s apod.
  • Prezidium, jehož členové jsou voleni na tříleté období a má patnáct členů. Každá sekce má v prezidiu svého zástupce. Nevoleným členem prezidia je rovněž ředitel AKA, ARAs a EFFIground.
  • Aparát tvoří ředitel AKA, ARA´s, EFFIground a asistentka.
  • Dozorčí komise má kontrolní funkci, zejména v oblasti hospodaření AKA, ARA´s a EFFIground.
  • Smírčí komise řeší v první instanci spory mezi jednotlivými členy.
Petra Jankovičová prezidentka AKA
Ondřej Novák jednatel AKA, ARA´s, EFFIground
Ondřej Novák nevolený zástupce člena se zvláštním statusem ASMEA
Pavel Brabec nevolený zástupce člena se zvláštním statusem AČRA MK
Lucie Češpivová sekce Českých nezávislých agentur DORLAND
Ondřej Gottwald sekce Aktivačních agentur Garp Integrated
Adéla Krausová sekce Digitálních agentur WMC/Grey
Eva Mullerová TRIAD Advertising
Tomáš Jindříšek Digital First Marketing Group
Jaroslav Malina Publicis Groupe
Robert Haas SYMBIO Digital
Jan Binar McCANN
Tomáš Varga Publicis Groupe
Pavel Kozler KNOWINSTORE
Roman Heřman REMMARK
Roman Šťastný AETNA
Aparát AKA a ARA´s
Ondřej Novák jednatel
Kateřina Hrubešová výkonná ředitelka
Dozorčí komise AKA
Ing. Katarína Kostolná TRIAD Advertising
Ing. Josef Janoušek WMC Grey
Ing. Martin Katkovčin World of Online
Smírčí a arbitrážní komise
Tomáš Varga Publicis Groupe
Martin Vyhnánek 1 YEAR&MORE Promotion
Rostislav Starý Konektor Digital
Miroslav Král Market-up
Jan Binar McCANN Prague

Sekce AKA

AKA zřizuje pro specializované agentury sekce s autonomní činností. Každá sekce volí svého předsedu, který je automaticky členem prezidia AKA.

Sekce Aktivační agentury AKA

Sekce aktivačního marketingu vznikla v roce 2004 (jako Sekce Sales promotion). Dnes sdružuje agentury nabízející širokou nabídku v oblasti aktivačního marketingu. Členové přijali oborový etický kodex sekce, který kopíruje evropský kodex  Promotional Marketing Council (od roku 2008 již IMCC) při EACA a každý nový člen sekce je jím automaticky zavázán. Kodex se zabývá praxí podlinkových agentur i z pohledu ochrany spotřebitelů či úpravy některých neseriózních praktik.

Sekce Aktivační agentury AKA je členem IMCC EACA (Integrated Marketing Communications Council, European Association of Communications Agencies), která zastřešuje evropské národní podlinkové asociace, a členem POPAI (Point of Purchase Advertising International), která zastřešuje odborníky a zájemce o reklamu v místě prodeje (Popai).

Předsedou sekce je Ondřej Gottwald (Garp Integrated)

Členy sekce jsou:

Sekce Digitální agentury AKA

Dobrovolné sdružení marketingově orientovaných digitálních agentur schopných vytvářet ucelené digitální kampaně a poskytují digitální integrovaná řešení

Důležitou aktivitou Sekce je unifikace materiálů, které slouží jako podklady pro zadávání a zpracování zakázek, což přispívá ke zkvalitňování komunikace mezi agenturami a klienty a k zefektivnění jejich spolupráce.

V roce 2015 odstartovaly Digitální agentury, sekce při AKA ve spolupráci s agenturou Dobrý web projekt DigiAka – Akademie digitálního marketingu. Jde o vzdělávací projekt, během něhož získají studenti komplexní know-how z oblasti digitálního marketingu. Akademie je určena pro zájemce, kteří se chtějí uplatnit především na pozicích digitální account manager a digitální marketér.

Předsedou sekce je Adéla Krausová (WMC/Grey)

Členy sekce jsou:

Sekce českých nezávislých agentur

Sekce sdružuje agentury, které nejsou vlastněny mezinárodními komunikačními holdingy a jsou řízeny z České republiky

Předsedkyní sekce je Lucie Češpivová (Dorland)

Členy sekce jsou: