Práce z domova

31.3.2020
AKA

Práce z domova staví do nového světla zejména podmínky zodpovědnosti za pracovní úrazy, způsobené škody apod., které v podmínkách kancelářského pracoviště máme zažité. Proto není od věci formálně vztahy se zaměstnanci upravit a informovat je. A tím se v budoucnosti vyhnout sporům. Připravili jsme  pro vás ve spolupráci s MPSV směrnici, která by měla práci z domova upravovat. Návazně na to draft dodatku ke smlouvě se zaměstnancem a také pravidla bezpečnosti práce, které – světe div se, platí i při práci z obýváku.

Protože mnoho detailů je věcí dohody zaměstnavatele se zaměstnancem pracujícím z domova (spotřeba materiálu, energií, přístrojové vybavení apod.), pokládejte dokumenty v příloze pouze za nutný základ k úpravě pro vaše specifické podmínky.

Dokumenty naleznete zde:

S_012020 Směrnice o výkonu práce konané mimo pracoviště zaměstnavatele …

Příloha č. 1_S_01_2020

Příloha_č._2_S01_2020

Věříme, že vám usnadní práci.

Pokud by vás v souvislosti s tématikou pracovně – právních vztahů při práci z domova napadly nějaké otázky nebo podněty, prosím, obracejte se na office@aka.cz