Pracovní skupiny

22.11.2017
AKA

Pracovní skupiny AKA se zabývají prioritními tématy asociace. Členství v pracovní skupině je dobrovolné a umožňuje se podílet na činnosti AKA a formulaci stanovisek AKA k jednotlivým tématům. Počet a zaměření skupin se mění podle aktuální potřeby. Zájem o členství ve skupině směřujte na výkonného ředitele ARAs ondřej.novák@asmea.cz

 

Procesy

Zabývá se interními procesy řízení asociace, základními dokumenty, podmínkami členství apod. Aktuálním tématem skupiny je certifikace členů.

Vztahy s klienty

Vychází z aktivit Férový tendr a Metodika ZVZ, které dále rozvíjí. Zabývá se stanovením standardů trhu ve vztahu klient – agentura, zejména na poli získávání a zakázek a udržování dlouhodobých vztahů.

Hodnota oboru

Zabývá se rozvojem obchodních modelů, cenotvorbou a dalšími parametry smluvních vztahů.

Soutěže

Řídí EFFIE, soutěž efektivity, kterou AKA jako držitel licence pro ČR pořádá. Řeší vztahy k dalším soutěžím na tuzemském i světovém trhu.

Vzdělávání

Stanoví priority ve vzdělávacích aktivitách AKA, rozvíjí spolupráci s odbornými středními a vysokými školami, připravuje jednotlivé vzdělávací aktivity

Image

Má patronát nad prezentací AKA a celého oboru veřejnosti. Například nad ročenkou nebo aktivitou zaměřenou na talenty nAKAfe, corporate identity AKA apod.

Interní komunikace

Vytváří kanály ke komunikaci AKA ke členům a jejich zaměstnancům. Pečuje o platformu Klub dobrých duší pro asistentky a office manažerky členských agentur

Data

Pečuje o databáze, řídí výzkumy mezi členy, odbornou i laickou veřejností

AKA online

Zajišťuje rozvoj on-line kanálů AKA