Valné hromady

22.11.2017
AKA

Valná hromada je nevyšším orgánem AKA. Koná se zpravidla dvakrát ročně. Na jarní valné hromadě se volí, dovolují orgány AKA, schvaluje účetní uzávěrka AKA, ARAs a EFFIground za předchozí rok a v pracovní části zasedání se připravují podněty pro plán roku následujícího.

Podzimní valná hromada schvaluje plán a rozpočet na následující rok.

Výsledek jednání valných hromad zaznamenává zápis VH. Je k nahlédnutí všem členům AKA stejně jako přílohové dokumenty v kanceláři AKA.

zápis z VH 21. 06. 2023

zápis z VH 26.01.2023

zápis z VH 2.6.2022

zápis z VH 30.11.2021

zápis VH 24.06.2021

zápis z hlasování per rollam_03.12.2020

zápis z mimořádné VH 23.07.2020

zápis VH 18.06.2020

zápis VH 28.11.2019

zápis VH 11.04.2019

zápis VH 13.11.2018

zápis VH 26.04.2018

zapis VH 14.11. 2017