Metodika ZVZ

5.12.2017
AKA

Metodika zadávání veřejných zakázek – pro zadavatele z oblasti veřejné správy

Veřejná správa a subjekty zavázané postupovat při výběrových řízeních podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Protože postupy podle zákona kladou na zadavatele i agentury mimořádné administrativní nároky a jsou často v rozporu se zaužívanou praxí v komerční sféře, vytvořila AKA Metodiku zadávání veřejných zakázek (Metodiku ZVZ). Dokument vznikl ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (garantem zákona), poradenskou a školící společností Otidea, Hospodářskou komorou ČR a partnerskými asociacemi APRA a AČRA. V dokumentu najdete postupy, které jsou v souladu s platnou legislativou a současně umožňují vybrat nejlepšího dodavatele za nejlepší cenu. Celou metodiku a další dokumenty najdete zde:

Devět zlatých pravidel pro nákup marketingových a reklamních služeb

Metodika zadávání veřejných zakázek

Seznam certifikovaných hodnotitelů ZVZ

Vzorové tabulky pro porovnání nabídkových cen uchazečů

Výsledky průzkumu hodinových sazeb leden 2022 a souvislosti

OSY – Aktualizace popisu zadávacích řízení – os k 12.12.2018

Vzory briefů

 

Školení Metodiky ZVZ

Součástí zavádění Metodiky ZVZ do praxe jsou i školení pro zadavatele, zaměstnance komunikačních agentur a certifikované hodnotitele. Jednodenní školení poskytují vhled do metodiky a jsou vedeny praktiky ze společnosti Otidea. Na přání je možné zorganizovat workshop nebo školení pro vaši organizaci. Poptávku adresujete společnosti Otidea. Termíny školení najdete na www.otidea.cz

AKA připravuje zakázkové školení a workshopy na míru pro zaměstnance vaší organizace přímo ve vašem sídle. V případě zájmu se obracejte na aka@aka.cz