AKA: inzerenti, zvažte inzerci na Ulozto.cz

26.5.2021
AKA

VÝZVA

Praha, 25. května 2021

Výzva AKA: Inzerenti, zvažte inzerci na Ulož.to

Jako Asociace komunikačních agentur apelujeme na Ulož.to, aby se zdržel neetického jednání, které poškozuje práva tvůrců. Současně apelujeme na inzerenty, aby zvážili, zda chtějí pokračovat v aktivitách na webových stránkách Ulož.to a umožňovat tím toto neetické jednání.

Za první krok k nápravě pokládáme okamžité upuštění od záměru žalovat CinemArtu o náhradu škody z důvodu předběžného opatření soudu nižší instance. Dále požadujeme, aby Ulož.to respektovalo autorské právo a předcházelo jeho porušování.

O AKA

AKA je spolek, výběrová organizace nejvýznamnějších subjektů v oblasti komerční komunikace. Jejím cílem je zajišťovat příznivé prostředí pro podnikání členů, budování dobrého jména oboru, odborné vzdělávání a podpora aktivit ke zvyšování profesionální úrovně odborníků na komunikaci. O etické standardy komerční komunikace dbá AKA prostřednictvím Rady pro reklamu, jíž je spoluzakladatelem.

 

Kontakt pro média:

Ondřej Hubatka

ondrej.hubatka@insighters.cz

+420 608 481 702