Dezinformace a reklama

13.1.2021
AKA

Hlavním zdrojem dezinformací jsou tzv. dezinformační on-line platformy, ze kterých se dezinformace šíří po sociálních sítích nebo řetězovými e-maily. Tyto platformy mají nejčastěji podobu zpravodajských webů, na kterých je reklama.

Reklama na těchto stránkách jednak umožňuje financování takových webů, jednak podporuje zdání jejich serióznosti. Zejména, pokud zde inzerují etablované značky.

AKA patří k prvním signatářům Code of Practise on Disinformation v Evropě. Tento Kodex vydaný Evropskou unií zavazuje asociaci k osvětě mezi svými členy.

AKA iniciovala také konferenci v Senátu ČR na téma dezinformace a aktuálně se angažuje v iniciativě Platforma profesionální komunikace při Fakultě sociálních věd UK.