POZOR! DEZINFORMACE! NEKRMIT!

15.1.2020
AKA

POZOR! DEZINFORMACE! NEKRMIT!

 

AKA se připojila ke kodexu Code of Practise on Disinformation na výzvu EACA. Signatářem Kodexu je take  World Forum of Advertisers. Kodex zavazuje k aktivnímu boji s dezinformačními patformami prostřednictvím omezení příjmu z reklamy. V prosince 2019 AKA iniciovala konferenci v Senátu ČR, na níž navazuje osvětou mezi členskými agenturami.

Jednotlivé agentury se mají možnost připojit k výzvě POZOR! DEZINFORMACE! NEKRMIT!

 To znamená, že své klienty nebudou vystavovat reputačnímu riziku inzerováním v dezinformačních webech tak, jak je ve svém ratingu označila nezisková organizace konspiratori.sk

Chcete si také jako členská agentura připojit? Co to pro vás znamená:

  • Zajistit, aby se on-line reklama vašich klientů neobjevovala na dezinformačních webech. Na webu www.konspiratori.sk najdete praktické pokyny, jak to učinit
  • Informovat zaměstnance agentury o tom, že a proč se vaše agentura připojila k iniciativě
  • Informovat klienty o vašich opatřeních a vyžádat si výslovné písemné vyjádření v případě, že některý z klientů s vašimi opatřeními nesouhlasí

Pro usnadnění nebo inspiraci v příloze najdete draft krátkých sděleni:

  1. Interní informace pro zaměstnance
  2. Informace pro klienty
  3. Návrh nesouhlasného stanoviska klienta k podpisu

Pokud se rozhodnete k iniciativě POZOR! DEZINFORMACE! NEKRMIT! připojit, neprodleně informujte AKA. O dalších subjektech zapojených do boje proti dezinformacím budeme informovat veřejnost vlastními medii. Navíc veškeré aktivity reportujeme přímo Evropské komisi, která monitoruje činnost všech signatářů Code of Practise on Disinformation.

Dosud se k iniciativě POZOR! DEZINFORMACE! NEKRMIT! přihlasily agentury: Boomerang, Dorland, Geronimo, McCann Praha, Ogilvy, WMC Gray, 1year&more

Přílohy:

Template nesouhlasu

Oslovení klienti

Oslovení zaměstnanci a spolupracovníci agentury