Regulace a samoregulace – RPR

22.11.2017
AKA

AKA jako člen Hospodářské komory ČR uplatňuje své připomínky k legislativě v ČR přes tuto organizaci.

Ve věci evropské legislativy AKA využívá možnosti zapojovat se do práce EACA (jejímž je členem) a podporovat aktivity této evropské instituce.

AKA je zakládajícím členem Rady ro reklamu a řídí se jejím kodexem. Rada pro reklamu je respektovaný samoregulační orgán, v němž zástupci medií, zadavatelů a reklamy bdí nad etickou stránku komerční komunikace. Arbitrážní komise rozhoduje podněty oznamovatelů jednou měsíčně. Její závěry nejsou právně závazné, ale jsou široce respektované. Složení Rady, závěry arbitrážní komise a další informace o Radě pro reklamu najdete zde.