Stanoviska AKA k aktuálním problémům

22.11.2017
AKA

Memorandum Rada pro strategickou komunikaci zde

Stanovisko AKA k regulaci reklamy na alkohol zde

Stanovisko AKA k dezinformačním platformám komunikačních kanalů zde

Stanovisko AKA k RPR reakce na Ondřej Féra zde

Stanovisko AKA k inovační strategii vlády zde

AKA se ohradila proti tendru JT Bank zde

Stanovisko AKA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů zde

Stanovisko AKA k inciativě ČOV ve věci nových variant státní hymny zde

AKA podpořila stanovisko profesních sdružení provozovatelů medií k přílepku zákona č.66/2017 sb. O léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. Poslanecká iniciativa se jeho prostřednictvím snaží zavést solidární odpovědnost zadavatele a šiřitele (tedy media) za soulad reklamy se zákonem. Stanovisko AKA zde.

Stanovisko AKA k Článku v MFD ze dne 6.11. 2017, v němž je napadána členská agentura argumenty nerespektujícími pravidla a zvyklosti oboru. Více zde

Stanovisko (AKA) k obžalobě Miloslava Vaňka 31.8. 2017. Více zde