Sekce Aktivačních agentur

Sekce Aktivační agentury AKA vznikla v roce 2004, původně pod názvem Sekce Sales Promotion. Sekce zastřešovala agentury s širokou nabídkou služeb podpory prodeje, které v této oblasti představovaly v té době zřejmou kvalitu a dokázaly překročit rozhraní mezi implementační agenturou bez významné přidané hodnoty pro klienta a agenturou schopnou poskytnout v oboru podpory prodeje svým klientům v podstatě kompletní servis včetně vlastního názoru a poradenství.

V roce 2006 začala sekce fungovat pod názvem Integrated BTL a ve stejném roce přijali členové oborový etický kodex sekce. Kodex kopíruje evropský kodex od Promotional Marketing Council (od roku 2008 již IMCC) při EACA a každý nový člen sekce je jím automaticky zavázán. Kodex se zabývá praxí podlinkových agentur i z pohledu ochrany spotřebitelů či úpravy některých neseriozních praktik.

Reklamní průmysl prochází neustálým vývojem a mění se také forma samotné komunikace. Proto se v lednu 2014 sekce přejmenovala na Aktivační agentury AKA. Název takto daleko lépe vystihuje spektrum a formu služeb, které agentury sdružené v sekci nabízejí, tedy širokou nabídku v oblasti aktivačního marketingu.

Sekce Aktivační agentury AKA je členem IMCC EACA (Integrated Marketing Communications Council, European Association of Communications Agencies), která zastřešuje evropské národní podlinkové asociace (www.eaca.be/imcc), a členem POPAI (Point of Purchase Advertising International), která zastřešuje odborníky a zájemce o reklamu v místě prodeje (www.popai.cz).

Sekce se rozrostla na dnešních 10 agentur a je i nadále otevřená všem agenturám, které jsou schopny poskytovat komplexní servis v oblasti aktivačního marketingu a chtějí aktivně přispět ke kultivaci této disciplíny.

www.aktivacniagentury.cz