Sekce DIGI

Dobrovolné sdružení marketingově orientovaných digitálních agentur schopných vytvářet ucelené digitální kampaně vzniklo v březnu 2010 pod názvem Digitální agentury. Sdružení pracuje pod záštitou Asociace komunikačních agentur (AKA) a získalo status Digitální agentury, sekce při AKA.

Sekce je otevřena agenturám, které mají mimo jiné kreativní tým věnující se digitálním řešením, poskytují digitální integrovaná řešení a pro minimálně tři klienty dlouhodobě pečují o strategii v oblasti digitálních řešení. Na základě těchto faktorů a předložených případových studií pak stávající členové rozhodnou většinovým hlasováním o doporučení přijetí dalšího člena Sekce prezidiu AKA.

Cílem Sekce je profesionalizovat digitální marketingové aktivity, zavést potřebné standardy na trhu a vzdělávat ho. Hlavními prostředky jsou samoregulace oblasti digitálního marketingu, vzdělávání nejen trhu, ale i agentur samotných, pořádání odborných seminářů a konferencí a spolupráce se zahraničními agenturami.

Důležitou aktivitou Sekce je unifikace materiálů, které slouží jako podklady pro zadávání a zpracování zakázek, což přispívá ke zkvalitňování komunikace mezi agenturami a klienty a k zefektivnění jejich spolupráce. Vzory těchto dokumentů jsou ke stažení na webových stránkách Sekce www.digitalniagentury.cz.

Digitální agentury stály také u zrodu iniciativy Férový tendr, která vznikla za účelem zlepšení systému výběrových řízení. Jejím cílem je eliminovat zbytečné tendry, zvýšit vzájemnou důvěru mezi zadavateli a agenturami a nastavit jasná pravidla, z jejichž dodržování budou obě strany profitovat.

V roce 2015 odstartovaly Digitální agentury, sekce při AKA ve spolupráci s agenturou Dobrý web projekt DigiAka - Akademie digitálního marketingu. Jde o vzdělávací projekt, během něhož získají studenti komplexní know-how z oblasti digitálního marketingu. Akademie je určena pro zájemce, kteří se chtějí uplatnit především na pozicích digitální account manager a digitální marketér.

Z iniciativy Sekce Digitální agentury zasedla v roce 2010 k hodnocení digitálních kampaní první odborná digitální porota v rámci soutěže Louskáček, prestižní soutěže o nejlepší a nejkreativnější českou reklamu, kterou každoročně pořádá Art Directors Club České republiky ve spolupráci s AKA a Asociací producentů v audiovizi. Spolupráce na odborném hodnocení kampaní z digitální oblasti byla navázána například i se soutěžemi Zlatá pecka a Young Lions Česká republika. V oblasti vzdělávání na poli digitálních řešení spolupracují členové Sekce například s mezinárodním festivalem PIAF.

Kontakt: 
Radka Spiesová 
radka.spiesova@digitalniagentury.cz

www.digitalniagentury.cz  
http://www.facebook.com/…alniAgentury