ADMAN

Adman je pocta, kterou uděluje AKA za mimořádný přínos komerční komunikaci v České republice. Poctu symbolizují zlaté manžetové knoflíčky, na nichž je vyryto písmeno A. V prezidiu AKA, které o udělení rozhoduje, musí návrh získat podporu alespoň dvou třetin všech členů. Vyhlašuje se v rámci každoročního gala večera EFFIE, neuděluje se však každý rok. Pocta ADMAN byla udělena poprvé v roce 2004 a dosud ji získalo pět osobností.

Pět osobností

 

jiri-mikes Jiří Mikeš byl nejen u vzniku naší asociace, kterou pak 13 let řídil, ale také se zasloužil o založení soutěží EFFIE a Louskáček, položil základy vzdělávání lidí v reklamě a inicioval přijetí AKA do Evropské asociace komunikačních agentur.
josef-havelka Josef Havelka stál přes deset let v čele agentury Leo Burnett, která pod jeho vedením dodala české reklamě nový rozměr strategické vyspělosti a kreativního novátorství, oceňované jak značkami, pro které Havelka s agenturou pracovali, tak porotami velkých světových festivalů.
marek-sebestak Marek Šebesťák vnesl do počátků české reklamy podnikatelskou odvahu a vizi, s nimiž založil a dlouhá léta řídil agenturu Mark BBDO, jedinou agenturu, která se od počátku devadesátých let drží ve špičce českého reklamního trhu.
evzen-hart Evžen Hart se v rozhodující míře zasloužil o vybudování nejlépe organizované a efektivně fungující komunikační skupiny Ogilvy&Mather s nabídkou komplexního servisu na úrovni požadavků marketingu digitálního věku.
vladimir Vladimír Zeman byl duchovním otcem utváření české mediální scény pro komerční komunikaci. Vybudoval a téměř 16 let řídil mediální agenturu, která stála v čele zdejšího trhu. Významně se podílel na rozvoji mediálního prostředí a profesních standardů.