PIAF

PIAF byl založen v roce 2010 z touhy přivést do Prahy nejlepší světové reklamy. Za skutečný start nového festivalu je ale pokládán rok 2011, kdy byla tato soutěž kreativity přepracována na zcela nových základech. Skutečnost, že kreativita je rozhodující silou pro komunikaci a marketing nejen na straně agentur, ale i pro zadavatele, se projevila jednak v koncepci soutěže, jednak ve složení poroty a v programu odborné konference. PIAF podtrhuje společný podíl zadavatele a agentury na úspěchu.

Tradiční rozdělení soutěžních kategorií podle mediatypů neodpovídá současnému vývoji. Reklama si hledá neustále nové cesty a podoby, které tradiční pojetí soutěží nedokáže postihnout. Dnes se více než kdy jindy cení emocionální účinek a participace cílových skupin. Proto PIAF zavádí zcela nové soutěžní kategorie kreativního marketingu.

PIAF je i místem setkání profesionálů. Přivítal v Praze takové osobnosti jako jsou Donald Gunn, Alexander Schill, Jean-Marie Dru, Michael Conrad, Tim Delaney, Gideon Amichay, Luiz Sanches, Susan Credle, Chris Garbutt, Adrian Botan a mnohé další. Program konference, diskusí a workshopů počítá s výměnou názorů mezi zadavateli a poskytovateli reklamních služeb. V roli porotců nebo přednašejících zavítali do Prahy evropší i globální experti značek jako například Adidas, Absolut, Honda, Kraft Foods, Heineken, Bavaria, T-Mobile, Turkish Airlines, Wrangler.

Program konference PIAF odpovídá dnešnímu požadavku na co největší  přínos v co nejkratším čase. Během dvou dní vystoupí na třicet mezinárodních osobností v inspirativních seminářích, workshopech nebo na přednáškách. Přednost mají jasné vize a případové studie před dlouhými akademickými debatami. Účastníky konference jsou jak experti z řad zadavatelů, tak zástupci reklamních agentur (kreativci, stratégové, planeři, art directoři a ostatní specialisté z kreativních, mediálních a BTL agentur). Zkrátka všichni, pro něž je kreativita pracovním nástrojem.

Pořadatelem PIAF je akciová společnost PIAF.

www.piaf.cz