Young Lions

ylc-blue

 

Young Lions je soutěž o nejlepší mladé kreativní týmy v kategoriích Print, Media a Cyber. Jedná se o dvoučlenné týmy, přičemž oběma musí být v červnu příslušného roku méně než 29 let. 

Soutěž probíhá v dubnu a vítězné kreativní týmy se kvalifikují do světového finále Young Lions, která je součástí reklamního festivalu v Cannes v druhé polovině června.

Společně s AKA tuto soutěž pořádá společnost FLEmedia, která je oficiálním zástupcem reklamního festivalu Cannes Lions v ČR.

Podobně jako je tomu v Cannes, mají i v české soutěži přihlášené týmy 24 hodin na vytvoření soutěžních konceptů. Určený den dopoledne dostanou zadání, druhý den v poledne musí odevzdat návrhy.

O vítězích kategorií rozhodují odborné poroty.