AKA/ASMEA kódy

AKA/ASMEA kódy

Vysílatelé žádají, aby televizní spoty zasílané agenturami k vysílání byly vybaveny tzv. AKA/ASMEA kódy. Ty přiděluje ASMEA zdarma prostřednictvím registru TV komerce na adrese registr.aka.cz. Noví členové registru se musejí registrovat přes ondrej.novak@asmea.cz.

Stávající členové registru už mohou kódy získávat v registru přímo bez podpory.

Na sponzoring, upoutávky atd. se generování AKA/ASMEA kódů nevztahuje.

ASMEA také nezajišťuje jakoukoli formu označování spotů pro Slovenskou republiku.

Standardní doba pro registraci/vygenerování kódu ze strany ASMEA je v pracovních dnech 24 hodin. Žádost o registraci do systému, či o vygenerování kódu musí být zaslána prostřednictvím e-mailu. Žádosti na registraci/poskytnutí kódu, obdržené v období od pátku 16:00 do neděle 23:59, budou vyřízeny v pondělí do 16:00.

Uživatelský manuál_Registr televizní a internetové videoreklamy

Rádi bychom Vám touto cestou oznámili změny v metodice používání webové aplikace RTVK, která byla upravena zejména v souvislosti se startem nového projektu ATO na období 2018–2022.

Od 1. 1. 2018, je projekt měření sledovanosti televizního vysílání rozšířen o jeho digitální část (PEM D). Tato část projektu zajišťuje měření objemu sledovanosti videoobsahu, šířeného pomocí internetu na různá digitální zařízení (TV, PC, Tablety, Mobilní telefony). Měření je zajištěno integrací měřící technologie Nielsen SDK přímo do webových stránek, HbbTV portálů a mobilních aplikací všech zapojeným médií.

Součástí měření videoobsahu „na internetu“ u zapojených médií je také měření sledovanosti vysílané videoreklamy. Aby bylo možné výstupní data sledovanosti internetové reklamy komfortně zpracovávat s jednotným rozsahem popisu obdobně jako v případě televizních spotů, je nezbytné, aby také spoty, které nejsou vysílány přímo v lineárním televizním vysílání, ale jsou nasazovány pouze jako internetová reklamabyly rovněž zaregistrovány v Registru televizní a internetové videoreklamy.

Tímto Vás tedy chceme požádat:

  • abyste při registrováni videospotů prováděli od tohoto okamžiku jak pro reklamu vysílanou v televizním vysílání (tak jak jste prováděli doposud), tak rovněž pro spoty, které jsou (třeba zatím) určeny pouze pro jejich nasazení v internetovém prostoru.

o   Registrace takových spotů probíhá naprosto stejným způsobem jako doposud prováděné registrace.

  • Následně je důležité, aby se příslušný získaný ASMEA kód distribuoval společně s konkrétním spotem, který je určen k jeho „vysílání“ v digitálních produktech do projektu zapojených médií (výše uvedené televizní subjekty – ČT, Nova, Prima, Barrandov, Óčko, v budoucnu pravděpodobně i další)

Nová verze RTVK registru obsahuje také další následující změny:

o   Zrušení položky popisu pásky „Old segmentace“

o   Přejmenování aplikace: Registr televizní a internetové videoreklamy

o   Aktualizace Log AKA, ASMEA

V případě potřeby aktualizované uživatelské příručky k obsluze registru je k dispozici ke stažení přímo v rozhraní registru.