Základním dokumentem, kterým se činnost AKA řídí jsou stanovy STANOVY AKA 2024.

Volby do orgánů AKA se řídí Volebním řádem VJŘ AKA

  • Valná hromada se schází zpravidla dvakrát ročně (jaro a podzim), projednává zprávu o činnosti a hospodaření, připravuje a schvaluje plán činnosti, schvaluje rozpočet na další období, volí orgány, stanoví výši členských a servisních poplatků, volí ředitele AKA, ARA´s apod.
  • Prezidium, jehož členové jsou voleni na tříleté období a má patnáct členů. Každá sekce má v prezidiu svého zástupce. Nevoleným členem prezidia je rovněž ředitel AKA, ARAs a EFFIground.
  • Aparát tvoří ředitel AKA, ARA´s, EFFIground a asistentka.
  • Dozorčí komise má kontrolní funkci, zejména v oblasti hospodaření AKA, ARA´s a EFFIground.
  • Smírčí komise řeší v první instanci spory mezi jednotlivými členy.
Prezidium
Petra Jankovičová prezidentka AKA
Ondřej Novák nevolený zástupce člena se zvláštním statusem ASMEA
Pavel Brabec nevolený zástupce člena se zvláštním statusem AČRA MK
Roman Heřman sekce Českých nezávislých agentur REMMARK
Ondřej Gottwald sekce Aktivačních agentur Garp Integrated
Adéla Krausová sekce Digitálních agentur WMC/Grey
Eva Mullerová TRIAD Advertising
Tomáš Jindříšek Digital First Marketing Group
Jaroslav Malina Publicis Groupe
Robert Haas SYMBIO Digital
Jan Binar McCANN
Tomáš Varga Publicis Groupe
Pavel Kozler KNOWINSTORE
Rostislav Starý Konektor
Roman Šťastný AETNA
Kateřina Hrubešová výkonná ředitelka AKA
Aparát AKA a ARA´s
Ondřej Novák projekt manažer Effie, jednatel
Kateřina Hrubešová výkonná ředitelka, jednatelka
Kristina Vacková projekt manažer AKA
Dozorčí komise AKA
Ing. Katarína Kubišová TRIAD Advertising
Ing. Josef Janoušek WMC Grey
Ing. Martin Katkovčin World of Online
Smírčí a arbitrážní komise
Tomáš Varga Publicis Groupe
Martin Vyhnánek 1 YEAR&MORE Promotion
Rostislav Starý Konektor Digital
Miroslav Král Market-up
Jan Binar McCANN Prague

Sekce AKA

AKA zřizuje pro specializované agentury sekce s autonomní činností. Každá sekce volí svého předsedu, který je automaticky členem prezidia AKA.

Sekce Aktivačních agentur AKA

Sekce aktivačního marketingu vznikla v roce 2004 (jako Sekce Sales promotion). Dnes sdružuje agentury nabízející širokou nabídku v oblasti aktivačního marketingu. Členové přijali oborový etický kodex sekce, který kopíruje evropský kodex  Promotional Marketing Council (od roku 2008 již IMCC) při EACA a každý nový člen sekce je jím automaticky zavázán. Kodex se zabývá praxí podlinkových agentur i z pohledu ochrany spotřebitelů či úpravy některých neseriózních praktik.

Sekce Aktivační agentury AKA je členem IMCC EACA (Integrated Marketing Communications Council, European Association of Communications Agencies), která zastřešuje evropské národní podlinkové asociace, a členem POPAI (Point of Purchase Advertising International), která zastřešuje odborníky a zájemce o reklamu v místě prodeje (Popai).

Předsedou sekce je Ondřej Gottwald (Garp Integrated).

Sekce Digitálních agentur AKA

Sekce marketingově orientovaných digitálních agentur vytvářejících ucelené digitální kampaně a poskytujících digitální integrovaná řešení.

V roce 2015 odstartovaly Digitální agentury, sekce při AKA ve spolupráci s agenturou Dobrý web, projekt DigiAka – Akademie digitálního marketingu. Jde o vzdělávací projekt, během něhož získají studenti komplexní know-how z oblasti digitálního marketingu. Akademie je určena pro zájemce, kteří se chtějí uplatnit především na pozicích digitální account manager a digitální marketér.

Sekce organizuje projekt nAKAfe, Férový influencer.

Předsedkyní sekce je Adéla Krausová (WMC/Grey).

Sekce Českých nezávislých agentur

Sekce sdružuje agentury, které nejsou vlastněny mezinárodními komunikačními holdingy a jsou řízeny z České republiky. Řeší oblast veřejných zakázek, certifikace členů a komunikaci se státní správou.

Předsedkyní sekce je Lucie Češpivová (Dorland).