Čestný titul udělený AKA

 • Nemá žádnou souvislost s orgány AKA a rozhodováním v asociaci nebo jí zřizovaných organizacích
 • Není spojen s žádnou finanční nebo věcnou odměnou
 • Nositel titulu jej může používat ve svůj prospěch v komunikaci

Kriteria pro udělení

 • Uděluje se jednotlivcům v období vyvrcholení nebo po ukončení jejich aktivní profesní dráhy v oboru reklamy a komunikace.
 • Uděluje se za celoživotní přínos pro obor komunikace, rozvoj trhu, zvýšení prestiže oboru doma i v zahraničí, výchovu nových profesionálů, činnost ve prospěch stanovení standardů trhu, za zásluhy v rozvoji technologií pro reklamu a komunikaci apod.
 • Titul může získat kterýkoliv profesionál, který naplní výše uvedené předpoklady. Tedy manažer, podnikatel, kreativec, vývojář, marketér, pedagog nebo kdokoliv jiný.

Procedura udělení titulu

 • O udělení titulu Adman rozhoduje prezidium dvoutřetinovou většinou přítomných členů na kterémkoliv zasedání nebo hlasováním per rolam.
 • Revidovat své rozhodnutí může opět jen dvoutřetinová většina prezidia. Ve výjimečných případech je možné titul stejným způsobem odejmout.
 • O udělení titulu/odejmutí titulu musí být učiněn zápis, jehož přílohou je odůvodnění.
 • Nominace na titul Adman mohou předkládat členové prezidia AKA spolu s podrobným zdůvodněním.
 • Podrobné zdůvodnění obsahuje:
  • Základní údaje o nominantovi – jméno a datum narození, stávající pozice
  • Podrobný profesní životopis včetně práce v oborových a vzdělávacích organizacích
  • Zdůraznění specifických důvodů pro nominaci
  • Údaje o nominujícím – jméno a pozice ve společnosti

Každý rok může být předán jen jeden titul Adman.

 • Titul se předává osobně při vhodné příležitosti (významná konference nebo jiná oborová událost). Není-li to možné, dojde k předání na zasedání prezidia AKA.
 • V případě, že titul není možné předat ani takto (nemoc, pobyt v zahraničí atd.), bude titul předán pověřenému zástupci nebo zaslán poštou.
 • Za akt předání titulu se pokládá předání diplomu o udělení titulu zástupcem AKA.

Zánik titulu

 • Titul Adman zaniká odnětím titulu prezidiem AKA.
 • Návrh na odnětí titulu může podat kterýkoliv člena AKA. Součástí návrhu musí být podrobné zdůvodnění.

Udělené tituly

jan-binar
Jan Binar

za mimořádný přínos pro rozvoj komerční komunikace v České Republice.
9.11.2023

martin-stepanek-p2
Martin Štěpánek

za mimořádný přínos pro rozvoj komerční komunikace v České Republice.
2.11.2016

vladimir-zeman-l
Vladimír Zeman

za mimořádný přínos pro rozvoj komerční komunikace v České Republice.
3.11.2011

evzen-hart
Evžen Hart

za mimořádný přínos pro rozvoj komerční komunikace v České Republice.
11.11.2009

marek-sebestak-p
Marek Šebesťák

za mimořádný přínos pro rozvoj komerční komunikace v České Republice.
2.11.2006

josef-havelka-p
Josef Havelka

za mimořádný přínos pro rozvoj komerční komunikace v České Republice.
10.11.2005

jiri-mikes-p
Jiří Mikeš

za mimořádný přínos pro rozvoj komerční komunikace v České Republice.
9.11.2004