I. Obsah

II. Základní ustanovení

 1. Účelem těchto Podmínek použití cookies (dále jen „podmínky“) je plnění informační povinnosti ve smyslu článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) a také poskytnutí informací dle § 89 zákona o elektronických komunikací č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítači nebo mobilním zařízení, když si prohlížíte webové stránky. Soubory cookies jsou obecně používány k tomu, aby webové stránky fungovaly efektivněji, mohou obsahovat údaje související s funkcí nebo zobrazováním stránek, nebo mohou webovým stránkám umožnit „zapamatovat si“ Vaše aktivity nebo preference po určité časové období.
 3. Na webových stránkách jsou obecně využívány tyto druhy cookies:
  • TYP 1 – NEZBYTNÉ TECHNICKÉ COOKIES – nástroje, které jsou potřebné pro poskytování služby zobrazení webové stránky. Tyto nástroje není možné odmítnout.
  • TYP 2 – ANALYTICKÉ STATISTICKÉ COOKIES – nástroje, které využíváme pro účely shromažďování statistik a vytváření analýz pro vývoj webových stránek.
 1. Přehled konkrétních nástrojů, které jsou využity na našich webových stránkách je uveden v článku IV. Na našich webových stránkách nemusí být nepřetržitě dostupné všechny popisované cookies. Pro konkrétní přehled cookies na daných webových stránkách prosím využijte odkaz na zjištění a změnu preferencí cookies zde.

III. Provozovatel webových stránek

 1. Provozovatelem webových stránek a také správcem osobních údajů je Asociace komunikačních agentur České republiky, spolek, IČ: 45247846, se sídlem: Na Pankráci 420/54, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 3089 (dále jen „AKA“).
 2. Kontaktní údaje jsou následující:

Email: office@aka.cz
Na Pankráci 420/54, Praha 4
Webové stránky: https://www.aka.cz/

IV. Nastavení cookies (typ 1)

 1. Účel: Webové stránky mají nasazeny tento nástroj za účelem uchování voleb pro nastavení cookies daného uživatele v jeho zařízení. V případě, že je volba učiněna, zobrazí se cookies lišta pro potvrzení anebo aktualizaci volby po uplynutí doby jednoho roku.
 2. Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy.
 3. Kategorie dotčených osobních údajů: údaje o učiněné volbě ohledně nastavení cookies, logy, síťové a jiné identifikátory, datum a čas učiněné volby.
 4. Příjemci: dodavatel nástroje Complianz B.V. – podrobné podmínky nástroje jsou dostupné zde: https://complianz.io
 5. Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy: jeden rok.
 6. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí: subjekt – návštěvník webových stránek.

V. Google Analytics (typ 2)

 1. Účel: Webové stránky mají nasazeny tento nástroj za účelem analýzy toho, jakým způsobem uživatel stránku používá, pro vykazování aktivit, analýzu a vývoj webu a pro reportování funkcí webové stránky. Více informací o nástroji je dostupných na https://policies.google.com/privacy?hl=cs
 2. Právní základ pro zpracování: dobrovolný souhlas, který je možné kdykoliv odvolat změnou nastavení cookies.
 3. Kategorie dotčených osobních údajů: údaje o navštívených webech, logy, síťové a jiné identifikátory.
 4. Příjemci: poskytovatel nástroje Google Ireland Ltd, Irsko. Předání do třetích zemí je možné, zejména USA. Jako vhodnou ochranu jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. V případě, že třetí země podléhá rozhodnutí o adekvátní ochraně, taková rozhodnutí se rovněž aplikují. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs.     
 5. Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy: životnost cookies je maximálně 12 měsíců, přičemž maximální doba uchování je 26 měsíců.
 6. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí: subjekt – návštěvník webových stránek.

V. Nastavení cookies

 1. Můžete zrušit či odmítnout instalaci cookies (kromě nezbytných cookies), a to volbou „odmítnout“ v rámci cookies lišty anebo změnou nastavení cookies, které je dostupné v pravé spodní části webu nebo na odkazu zde.
 2. Máte také možnost si ve svém prohlížeči nastavit, zda chcete cookies přijmout nebo ne. Různé prohlížeče poskytují různé ovládací prvky, a proto níže uvádíme odkazy na pokyny od známých výrobců k tomu, jak to udělat. Prohlížeč Vám zpravidla nabízí možnost kdykoliv přijmout, odmítnout nebo vymazat cookies. Více informací naleznete v nápovědě k Vašemu prohlížeči.
 3. Informace o těchto nástrojích jsou dostupné také na https://www.youronlinechoices.com/cz/

VI. Další informace o Vašich právech

 1. Podle účinné právní úpravy máte právo odmítnout, resp. neudělit souhlas pro jakékoliv cookies, které nejsou nezbytnými nástroji pro provoz webové stránky.
 2. Vaše práva dle účinné právní úpravy k ochraně osobních údajů jsou vysvětlena zde.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Při prohlížení webových stránek je uživatel povinen se s těmito podmínkami seznámit a v případě, že čemukoliv nerozumí, obrátit se na AKA na kontaktech výše.
 2. Tyto podmínky se řídí českým právem.
 3. AKA je oprávněna tyto podmínky v případě potřeby anebo změny právní úpravy změnit. Novou verzi podmínek AKA zveřejní na svých webových stránkách.
 4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2024.