AKA je spolek, výběrová organizace nejvýznamnějších subjektů v oblasti komerční komunikace. Jejím cílem je zajišťovat příznivé prostředí pro podnikání členů, budování dobrého jména oboru, odborné vzdělávání a podpora aktivit ke zvyšování profesionální úrovně odborníků na komunikaci.
O etické standardy komerční komunikace dbá AKA prostřednictvím Rady pro reklamu, jíž je spoluzakladatelem.

AKA pro svoji hospodářskou činnost zřídila servisní organizaci ARA’s, s.r.o.

Stát se členem

Historie AKA

banner-bg

Staňte se součástí sdružení nejvýznamnějších komunikačních agentur v České republice.

Stát se členem AKA