Školení: Právní minimum pro accounty

1. 2. 2019

Novinka

istock-531291727_600x600px

Dopolední školení 27.2. užitečné školení s právní kanceláří PELIKAN KROFTA KOHOUTEK.

Připravili jsme pro vás školení, které je v některých agenturách povinné.

Máte možnost vyškolit své account manažery a další zaměstnance, kteří vaším jménem obchodují, objednávají, nesou odpovědnost za výkony agentury apod.

Každý takový úkon či činnost má své právní konsekvence, odpovědnosti a rizika, specifické smluvní dokumenty a směrnice, kterých by si měl být zaměstnanec vědom.

Školení provází praktickými situacemi v agentuře, ukazuje rizika a radí, jak se jim  vyhnout.

Právní minimum je zakončeno testem a můžete přihlásit zde