AKA vydává Základní doporučení k užívání nástrojů umělé inteligence při poskytování reklamních služeb

25.10.2023
AKA

Umělá inteligence zásadně ovlivňuje naši práci v komunikačních agenturách. Zatímco kreativci si mnou ruce nad možnostmi jejího využití, na druhé straně stojí klient, který si buď přeje, anebo velmi nepřeje, aby mu jeho kampaně pomáhala generovat právě AI. I proto se Asociace komunikačních agentur (AKA) rozhodla vydat doporučení, jak je to s využíváním nástrojů AI při tvorbě kampaní a s jejich legislativou.

Při užívání nástrojů AI při procesu tvorby reklamy klientům odpovídá za konečný výsledek agentura

Ochrana dat a obchodní tajemství

 • Většinou zatím není užívání nástrojů AI specificky upraveno ve smlouvách ani v dohodnutých individuálních zadáních mezi agenturami a klienty
 • Využití většiny nástrojů AI tedy prozatím není předmětem specifické regulace a jejich ověření z pohledu uživatelů jsou velice omezená.
 • AKA proto nedoporučuje při práci s nástroji AI používat citlivé informace klientů, např. obchodní tajemství či osobní údaje apod.), na něž se vztahují zvláštní ochrany dle příslušných právních předpisů
 • Pokud agentura sdílí s provozovatelem příslušného nástroje AI citlivé informace klienta, měla by ověřit podmínky použití vybraného nástroje AI (zdali nástroje garantují dostatečnou ochranu takových informací) v rozsahu příslušných právních předpisů či dohody s klientem.
 • Rozhodující je vždy postoj klienta
 • Agentura by měla ověřit také podmínky ochrany nejen mezi jednotlivými nástroji AI, ale také jejich konkrétní verzi,
 • Agenturám vůbec nedoporučujeme pro služby klientům používat nástroje AI určené pro spotřebitele

Autorskoprávní aspekty

 • Současná právní úprava v ČR nepovažuje umělou inteligenci za autora vygenerovaného výstupu
 • Zatím není legislativně určeno, zdali se k výstupu vygenerovanému AI váží nějaká autorská práva
 • Možnost výstupy dále vyžívat a poskytovat oprávnění k jejich užití třetím osobám se liší zejména v závislosti na licenčních podmínkách platných pro jednotlivé nástroje AI
 • Smluvního klienta by měla agentura před využitím nástrojů AI informovat o možném využití těchto technologií a příslušných nástrojů AI
 • Ke smlouvě je v každém případě doporučeno uzavřít dodatek, který specifikuje podmínky použití AI a především licenční klauzuli
 • U nových smluv doporučujeme výslovně uvést, že při zpracování požadavků klienta mohou být využity nástroje AI a za jakých podmínek
 • Přání klienta ohledně ne/používání nástrojů AI by měla agentura respektovat
 • AKA doporučuje agenturám maximální transparentnost při využívání nástrojů AI agenturou ve vztahu ke klientovi

* doporučeno Asociací komunikačních agentur (AKA) a KMVS, advokátní kanceláří, s.r.o.

Pokud máte zájem o stažení letáku, pak jej najdete zde 👉 Doporučení AI_AKA_KMVS 18.10.2023