AKA zahájila dialog se zadavateli, věří ve vznik Unie zadavatelů

10.4.2018
AKA

AKA opakovaně volá po asociaci, která by sdružovala zadavatele. Na drtivé většině rozvinutých trhů taková existuje a je přirozenou protistranou asociací agentur při nastavování standardů trhu. Skutečnost, že v České republice zatím nic podobného neexistuje, pak vede k tomu, že se AKA musí ve svých snahách o dialog opírat o neformální setkání se zadavateli.

Setkání s vybranými významnými zadavateli, které proběhlo 4. dubna v hotelu Paříž by mohlo položit základy hlubšímu profesnímu dialogu mezi zadavateli a komunikačními agenturami.

Hlavním tématem prvního setkání byly podmínky tendrů na českém trhu a zejména iniciativa Férový tendr.

Brief se nedá napsat za půl hodiny. AKA by měla poskytnout zadavatelům možnost vzdělání v tvorbě zadávacích briefů Procurementy jsou rozumné a schopné respektovat specifika komunikace, i pro ně by však bylo dobré připravit podporu. . O poradenství AKA v tendrování se neví, ale je to užitečná služba. Pět agentur do tendru je někdy moc, jindy málo. Zajistit u prezentace účast decision makerů je relevantní požadavek agentur. To jsou jen některé z mnoha zajímavých výroků, které zazněly na historicky prvním diskusním setkání AKA s významnými zadavateli. Tentokrát se účastnili Renata Pixová Němcová za ČSOB, Pauline Newman za Plzeňský Prazdroj, Václav Friedmann ze Sazky, Tomáš Hejkal ze Stocku, Petra Pešťálová za IBM a Radim Ochvat z PPF. Za komunikační agentury ke stolu zasedli – vedoucí pracovní skupiny Vztahy s klienty Lucie Češpivová z Dorlandu, Ondřej Obluk z Ogilvy, Tomáš Dvořák z Young&Rubicam a výkonný předseda AKA Marek Hlavica.

„Doufám, že se z tohoto setkávání stane tradice. Zůstáváme otevřeni všem zadavatelům, kteří mají zájem formovat trh a těžit z efektivní spolupráce s komunikačními agenturami. Kdyby nakonec z neformální skupiny vznikla plnohodnotná Unie zadavatelů, byli bychom nejraději,“ říká k iniciativě AKA Lucie Češpivová.

Ze setkání pro AKA vyplynulo několik zajímavých postřehů, které se nejspíše promítnou do Iniciativy Férový tendr i do programové a vzdělávací činnosti AKA.