Certifikace už naostro

4.5.2018
AKA

Scholz&Friends a Fox Media mají certifikaci, kterou musejí do konce příštího roku získat všechny členské agentury. Pokud certifikací neprojdou a nedostatky neodstraní, v AKA skončí. Certifikační komise složená z členů smírčí komise a Chairmana navštívila obě agentury a prošla údaje v certifikačním dotazníku. Logicky narazila na některá neporozumění, která se odrazí i v přesnější formulaci otázek dotazníku do budoucna. Předmětem diskuse byly i ambice agentur se v rámci AKA angažovat a představy o její činnosti. Návštěva certifikační komise tak není jen „kontrolou“, ale především příležitostí vyěnit si názory na směřování AKA a její činnost. Smyslem certifikace je poskytnout garanci, že AKA je skutečně výběrovým klubem dodavatelů, kteří jsou schopni zadavatelům poskytovat vysokou úroveň služeb a stabilitu.