Další tři agentury certifikovány

7.9.2018
AKA

Boomerang Communication, SYMBIO Digital a DARK SIDE prošly úspěšně certifikací AKA. Naplňuje se tak záměr AKA postupně recertifikovat všechny členy. Důraz je kladen především na vnitřní procesy a standardy spolupráce s klientem. AKA nároky na agentury potvrzené certifikátem nastavuje minimální požadavky na profesionalitu členů. Kromě sledování procesů klade důraz také na ekonomickou stabilitu a etické standardy. Klient, který pracuje s agenturou AKA, by měl mít jistotu v profesionální a stabilním partnerovi.