Grand Prix EFFIE kampani proti domácímu násilí

25.11.2021
AKA

Cenu nejvyšší si ze slavnostního vyhlášení EFFIE, které proběhlo ve studiu TV Prima odnesla kampaň IKEA a Triadu.

Nejúspěšnější byly agentury Ogilvy a McCann, které dominovaly i počtem přihlášek.

Milým překvapením byly velmi kvalitní, zlatem oceněné kampaně v kategoriích Sociální, ekologický a kulturní marketing a Kampaně veřejné správy. Během večera byly uděleny i zvláštní ceny SIMAR za práci s daty a ADC Czech za výjimečnou kreativitu. Poprvé se při příležitosti EFFIE vyhlašoval i nejoblíbenější herec v reklamě a nejoblíbenější reklamní maskot. Výsledky výzkumu byly tradičně vyhlašovány v rámci slavnostního večera soutěže Zlatá pecka. Ta ovšem zanikla a AČRA MK jakožto její organizátor se stala členem AKA. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě a tabulce výsledků EFFIE.