Krausová vede digitálky

25.10.2021
AKA

Petr Laštovka v důsledku svého zdravotního stavu rezignoval na dlouholeté předsednictví sekce digitálních agentur. Sekce odhlasovala, že jeho nástupcem bude ředitelka WMC Grey Adéla Krausová.

Adéla chce znovu nastartovat aktivity sekce, které utrpěly jednak coronavirovou krizí, jednak Petrovými limity ve výkonu funkce. Na počátku bude ovšem zevrubná debata o potřebách a představách členů sekce.