Nákup medií ve veřejné správě.

24.9.2021
AKA

Asociace komunikačních agentur AKA zve na seminář

Nákup mediálního prostoru pro komunikační kampaně v podmínkách Zákona o zadávání veřejných zakázek – úvod do problematiky

4. listopadu od 9.00 do 15.00 hodin(podle délky diskuse)

V Akademii veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj ČR– Sál 2

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí, Praha 1

vstup z ul. Pařížské

Seminář se koná ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Přednášejí:

Lucie Češpivová – členka prezidia AKA, spoluautorka Metodiky ZVZ pro marketingové a reklamní služby, majitelka agentury Dorland,

Ondřej Novák – ředitel Asociace mediálních agentur ASMEA, odborník na nákup medií a mediální výzkum

Roman Heřman – ředitel agentury Remmark s dlouholetou zkušeností poskytování mediálních služeb pro veřejný sektor

Program:

 

  1. Základní orientace v médiích a mediální trh ČR v roce 2022.
  2. Nákup a plánování médií – základní modul (mediální názvosloví, specifika jednotlivých media typů, parametry a metriky, plánovací a nákupní proces, stanovení cílů atd.)
  3. Mediální zakázky – aktuálně používané mechaniky výběrových řízení v rámci ZZVZ a jejich výhody a nevýhody pro zadavatele i dodavatele
  4. Postup realizace výběrových řízení na komunikaci s nákupem mediálního prostoru s důrazem na obsah zadávací dokumentace – kroky a praktická doporučení
  5. Ukázky konkrétních kvalitativních hodnotících kritérií dle typu a předmětu zakázky

Cena za účastníka 1900 Kč + DPH

Přihlašujte se on-line zde