Tisková zpráva

Národní mapování socio-ekonomického přínosu reklamy v plném běhu

17.5.2024
AKA

Národní mapování socio-ekonomického přínosu reklamy, kterého se ujala AKA, se přehouplo do druhé fáze. Máme za sebou prvních deset rozhovorů s vedením agentur a další desítky nás ještě čekají do konce léta. Všem děkujeme za spolupráci.

Podíl reklamy na výkonu ekonomiky, výběru DPH nebo na zaměstnanosti až do půlky roku 2025 zjišťujeme pro Ministerstvo kultury i pro nás. Během léta absolvujeme desítky rozhovorů s nejvyšším vedením agentur, především členských agentur, jak v hlavním městě, tak v regionech. Získáme data o významu našeho oboru, můžeme srovnat data, kterými disponuje stát, s daty, která sbíráme my jako asociace.

Tzv. Národní mapování ekonomického a sociálního přínosu kulturních a kreativních odvětví pokrývá devět oblastí a je financováno z Národního plánu obnovy – iniciativy Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru Evropské unie.

Už v létě budeme znát ekonomický přínos KKO na základě výpočtu Českého statistického úřadu. Mapování samotné skončí v polovině roku 2025. V tu chvíli se protne s dalšími aktivitami Ministerstva kultury: focus groups v krajích, kulaté stoly, ale i další analýzy z  jednotlivých sekcí.

AKA je realizátorem projektu RČ 0334000012 Podíl reklamního průmyslu na národní ekonomice a jeho budoucí potřeby zaměřeného na kvantifikaci ekonomického přínosu této části KKO a zmapování rozvojového a inovačního potenciálu tohoto průmyslu s důrazem na identifikaci budoucích výzev a trendů. Projekt je financovaný Evropskou unií – NextGeneration EU v rámci Národního plánu obnovy, iniciativa Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru.