Porota EFFIE 2019 zveřejněna

6.6.2019
AKA

Jedenadvacet porotců EFFIE bude hodnotit práce v tradičních i nových kategorií.

Klíč pro výběr poroty se nezměnil od loňska – velmi se dbá na vyváženost z hlediska zastoupení porotců z agenturních holdingů a jejich klientů. Předběžné posouzení věrohodnosti přihlášek z pohledu dat a důkazů úspěšnosti zajistí vybraný panel expertů nominovaných SIMAR (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění). Předsedou poroty bez hlasovacího práva, který řídí jednání poroty bude opět Marek Hlavica, ředitel AKA.