Předali jsme ceny Srdcařkám české reklamy

17.6.2023
AKA

Každoročně uděluje AKA prestižní cenu, Cenu Karla Duchka, těm, kteří sice nestojí v záři reflektorů, ale bez nichž by naše práce nebyla taková, jaká je. Zkrátka “srdcařům české reklamy”. Letos obě ceny putovaly k ženám, tedy srdcařkám.

Cenu Karla Duchka uděluje AKA každoročně těm, kteří projevili mimořádnou obětavost, oddanost a morální a mravní kvality.

Krásné vitrucelové ceny za rok 2022 získaly z rukou prezidentky AKA, Petry Jankovičové, a výkonné ředitelky AKA, Kateřiny Hrubešové za své zásluhy Jitka Kuchařová, CFO z agentury McCann, a Renata Svatková, account manažerka z agentury Dorland.

Obě dámy byly oceněny za dlouhodobý přínos české reklamě. Za oběma stojí krásné příběhy.

A my jen připomínáme, že oceněnými mohou být zaměstnanci členských agentur bez ohledu na profesi, věk či postavení ve firmě. Zkrátka ti, kdo dávají své práci v reklamě svá srdce. Nominujte proto své obětavé kolegy i vy.

Impulsem ke vzniku ceny bylo předčasné úmrtí někdejšího ředitele agentury Wunderman, Karla Duchka, který byl odbornou komunitou oceňován právě za vlastnosti typického srdcaře české reklamy.