školení Briefování

28.3.2019
AKA

Cílem workshopu je autory zadaní seznámit do detailu s vytvořením zadaní tak, aby agentury bez významných pochybností a zdržujících dodatečných dotazů dokázaly co nejlépe odpovědět nabídkou na potřeby zadavatele.

Jakkoli je briefování denním chlebem, jak zadavatelé tak agentury se shodují v tom, že ne vždy je zadání formulováno úplně a pochopitelně. Úroveň briefu determinuje kvalitu nabídky jako první.

Workshop je určen pro všechny marketingové a brand manažery, kteří zadávají práci agenturám. Téma budou mít možnost probrat s Lucií Češpivovou, partnerkou agentury Dorland a ředitelem aktivační agentury Momentum Davidem Čermákem.

Workshop se koná 7.5. od 13,30 hod. a přihlásit se můžete zde

Briefování dne 7.5. od 13.30 do 16.00 hodin​, ​kde​ Flexi Office, Ovocný trh 572/11, Praha 1, zasedačka Don Giovanni.​