Srdcaři jsou z Boomerangu a z McCann

16.2.2021
AKA

Porota rozhodla o tom, že Cenu Karla Duchka – Srdcař české reklamy letos obdrží Pavel Matuška (Production & logistic director, Boomerang Communication) a Martina Hejdová (COO, McCann Prague).

Cena se uděluje podruhé a je určena těm, kteří projevují v práci v agentuře mimořádnou obětavost, nasazení a porozumění pro ostatní.
Je oceněním především lidských vlastností a zápalu pro obor komunikace.
Je pojmenována po předčasně zemřelém řediteli agentury Wunderman, který právě takovými vlastnostmi proslul mezi kolegy.
Pro oba oceněné je připravena originální skleněná plastika Zdeňka Lhotského ze sklárny Pelechov.
Předána bude jakmile to poměry umožní během slavnostního oběda.