Startuje národní informační kampaň k očkování „Udělejme tečku“.

12.4.2021
AKA

Kampaň s tečkou začíná

Dnes se rozeběhne národní kampaň na podporu očkování. Iniciativa Cesta ven v polovině února zvítězila v zadávacím řízení Úřadu vlády na kreativní návrh a výrobu kampaně s rozpočtem 4,2 miliony korun včetně DPH. Z toho vývoj celé kampaně, logo, strategii a kreativní návrhy iniciativa nabídla za symbolickou jednu korunu. Dodavatelem kampaně je ARAs, dceřiná společnost AKA. Samotná výroba následně trvala šest týdnů. Nákup mediálního prostoru v hodnotě 50 milionů korun včetně DPH zajistí pro Ministerstvo zdravotnictví agentura Remmark. Zástupci iniciativy, Úřadu vlády, Ministerstva zdravotnictví a agentury Remmark vytvořili realizační tým, který společně pracuje na přípravě reklamních formátů, koordinuje nasazení do médií a plánuje další kroky v rámci komunikační podpory očkování.  První fáze kampaně, který startuje v období, kdy ještě není dost vakcín pro veřejnost bez omezení, se zaměřuje na seniory a informování veřejnosti. Ta je totiž infikována dezinformacemi, které podlamují odhodlání nechat se očkovat. Kampaň má tři základní vrstvy. V té racionální, která odpovídá na nejčastější otázky kolem očkování, budou vystupovat přední odborníci, jako např. epidemiolog MUDr. Petr Smejkal, Ph.D., infektoložka MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. nebo expertka na viry RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. V emocionální části se pracuje s autentickými příběhy lidí, které pandemie výrazně zasáhla. Třetí vrstva odkazuje na registrační systém k očkování.

Další část kampaně se obrací na soukromý sektor, spolky a organizace, regiony a municipality. Ti všichni mají možnost využít buď hotových materiálů nebo pomocí volně dostupných prvků kampaně sestavit vlastní kreativu. Vše je zdarma dostupné na www.komunikacepomaha.cz

Na kampani se podílelo 28 subjektů, z nich podstatnou část tvořily členské agentury AKA a APRA.