Studenti na stáže do AKA

3.10.2018
AKA

Stážisti do agentur AKA

AKA zajistí odborné stáže desítkám studentů marketingu a komunikace ve špičkových tuzemských agenturách. AKA očekává od projektu čerstvou krev, škola zase hodnotnou praxi. Stane se tak na základě dohody mezi AKA a Vysokou školou kreativní komunikace, podle které agentury AKA zajistí studentům šestitýdenní stáž. Její součástí je jednak seznámení s fungováním agentury a trhu, jednak práce na konkrétních projektech. Student může stínovat práci kolegů či pracovat na samostatném nebo týmovém úkolu.

Pravidla pro fungování stáží najdete v sekci vzdělávání. Školní rok 2018/19 je pilotním obdobím. Po vyhodnocení prvního ročníku bude projekt po případných úpravách pokračovat v následujících letech.

Pracovní plán a hodnocení

Výkaz práce stážisty