Tisková zpráva 16.3.2023 Analyzujte rizika spojená s TikTok

16.3.2023
AKA

2023_16_03_AKA_Analyzujte rizika spojena s TikTok

Prohlášení

Analyzujte rizika spojená s platformou TikTok

Praha 16. 3. 2023V posledních letech se komunikační platforma TikTok stala jednou z nejoblíbenějších sociálních sítí mezi uživateli různých věkových kategorií. S nárůstem popularity se také zvyšuje důležitost věnovaná bezpečnosti při využívání této aplikace.

Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) nedávno vydal zásadní varování, ve kterém apeluje na zvýšenou bezpečnost při používání sociální sítě TikTok. Obava z možných bezpečnostních hrozeb vyplývá především z množství shromažďovaných dat o uživatelích této platformy a způsobu, jakým jsou sbírána a jak je s nimi nakládáno. Varování směřuje nejen na organizace a na kritickou infrastrukturu státu, ale i na běžné uživatele této aplikace a také na zadavatele inzerce.

TikTok stejně jako celý digitální svět skrývá skvělý potenciál, ale také obrovskou hrozbu v oblasti bezpečnosti našich dat a tedy svobody. Uživatelé, značky, ale také zaměstnavatelé by měli zvážit, zda do tohoto rizika chtějí jít s vědomím, že existuje bezpečností hrozba sběru citlivých údajů čínskými státními orgány. A také zda chtějí svými investicemi přispívat této aplikaci, která je spojena s bezpečnostními riziky.

Ředitel Bezpečnostní Informační služby ČR (BIS) Michal Koudelka  komentuje tuto skutečnost: „Ti, kteří využívají TikTok jako nástroj pro podporu svých aktivit, by měli zvážit dvě zásadní věci. Zda chtějí otevřít dveře ke svým citlivým datům čínským státním orgánům a zda chtějí svými investicemi dál přispívat  k posilování této aplikace a bezpečnostních rizik  spojench s jejím uživáním.“

Podle zástupců TikTok v České republice jde o mylné pochopení fungování této platformy, ať už se to týká vlastnictví, fungování a práce s daty nebo bezpečnostních otázek. Vlastník platformy, společnost Bytedance, je z 60 % vlastněna globálními institucionálními investory a datová centra spravující informace o evropských uživatelích se nacházejí na území Evropy.

Kateřina Hrubešová, výkonná řeitelka Asociace komunikačních agentur (AKA) dodává: „Doporučujeme našim členům a všem zadavatelům vyhodnotit míru hrozeb spojenou s užíváním platformy TikTok jako komunikačního kanálu prostřednictvím analýzy rizik. Především je vhodné zvážit používání technologie a zamyslet se nad tím, co skrze aplikaci sdílí.“

Vzhledem k závažnosti a aktuálnosti tématu AKA společně s NÚKIB připravuje workshop zaměřený na práci s touto platformou a eliminací bezpečnostních rizik pro své členy a jejich klienty. Stejně tak se AKA zabývá i etikou komunikace a spolupráce značek s influencery na této síti nebo sítích obecně.

O AKA

AKA je profesní asociace sdružující nejvýznamnějších subjekty v oblasti komunikace a kreativního průmyslu a to jak reklamní, kreativní a digitání agentur, tak i a agentury z oblasti aktivačního marketingu. Jejím cílem je zajišťovat příznivé prostředí pro podnikání členů, budování dobrého jména oboru, odborné vzdělávání a podpora aktivit ke zvyšování profesionální úrovně odborníků na komunikaci. O etické standardy komerční komunikace dbá AKA prostřednictvím Rady pro reklamu, jíž je spoluzakladatelem.

Kontakt pro média

Barbora Jermanová

barbora.jermanova@insighters.cz

+420 604 396 663