Výsledky mimořádné valné hromady

24.7.2020
AKA

Mimořádná valná hromada AKA svolaná na podnět čtrnácti členských agentur přijala změny stanov a následně podle nich volila nové prezidium a prezidenta.

Mimořádná valná hromada následovala po hlasování per rollam během koronavirové krize, které prezidentem určilo Marka Slezáka (Boomerang).

Včerejší jednání schválilo nové znění stanov AKA, předložené jeho iniciátory. To pro volby do prezidia stanoví zastropování počtu členů prezidia současně pro jednotlivé komunikační holdingy (IPG, Publicis, WPP) i pro sekce AKA (Aktivační agentury, Business Transformation, České nezávislé agentury, Digitální agentury). Současně navyšuje počet členů prezidia na 17 včetně prezidenta.

Další změnou je volba prezidia valnou hromadou, tedy všemi členy, na rozdíl od letité praxe, kdy o prezidentovi rozhodovalo prezidium. Dosavadní prezident Marek Slezák obdržel 20 hlasů, protikandidát Jan Binar 25. Prezidentem se tak na další dva roky stává Jan Binar. Změna stanov AKA nově otevírá možnost vstupu tzv. kolektivních členů, tedy asociací společností zaměřených na komunikaci a dává jim automaticky právo na jednoho člena v prezidiu. Závěrem jednání členové zavázali nové prezidium úkolem důkladně revidovat stanovy a předložit jejich nový návrh nejpozději na jaře příštího roku.