Výzkum: Osudové osmičky zafungovaly

26.10.2018
AKA

Podívejte se na výzkum AKA, který mapoval postoje lidí k masivním komunikačním aktivitám ohledně dějinných událostí let 1918, 1938, 1948, 1968. Zjistíte mimo jiné, že lidé pokládají připomínání historických událostí za smysluplné, protože povzbuzuje národní hrdost a posiluje historické povědomí.

Tiskovou zprávu si přečtete zde a detailní tabulky výzkumu najdete tady