Zpráva o české reklamě 2019

28.1.2020
AKA

Zpráva o reklamě 2019

Objem reklamního trhu vzrostl na  119 miliard korun

Za loňský rok se v reklamě proinvestovalo 119 miliard korun. To je o 6 miliard více než loni. Investice tedy rostou mírně nad úroveň inflace. Podle AKA tomu tak bude i v roce 2020. Zadavatelé mají i pro letošní rok růstové plány.

Třemi největšími zadavateli roku jsou z hlediska mediálních výdajů opět Alza, Kaufland a Lidl a podle ceníkových cen. Jen jejich pořadí se oproti loňsku mírně přeskupilo. V první desítce největších mediálních zadavatelů najdeme také Billu a Internet Mall. Vedle obchodníků zaujaly nejvyšší příčky výhradně výrobci potravin a rychloobrátkového zboží. Jedinou výjimkou v elitní desítce je Sazka. Marně bychom tu už několik let hledali šampióny let minulých – mobilní operátory nebo bankovní domy.

Zadavatelé z oblasti veřejné zprávy, kteří investují do informačních kampaní, za loňský rok vypsali výběrová řízení v hodnotě 2 miliard korun. To je téměř dvojnásobek loňského roku. Jakkoliv ještě v ČR nedosahujeme podílu veřejných zakázek v komunikaci na celkovém trhu jako ve vyspělé Evropě (15 – 20%), jde o znatelný posun. Roste také průměrná cena jedné zakázky. Což ovšem může být způsobeno tím, že některá výběrová řízení se vypisují i na několik let a objem zakázky je potom vyšší. AKA podporuje profesionální zadávání školící a poradenskou činností.

Z hlediska mediálních kanálů nadále vládne televize a nezdá se, že by její postavení cokoli zpochybňovalo. I přes rostoucí investice do on-line prozatím na tuzemském trhu nehrozí, že by internet tradiční kanály v brzké době překonal. Televize rostla v meziročním srovnání ceníkových cen o 8%, tedy rychleji než ostatní tradiční mediatypy – tisk, radio, venkovní reklama. Srovnatelnou dynamiku růstu vykazují nemediální formy komunikace, jako jsou propagační akce, přímý marketing, sociální sítě a obsahový marketing, spotřebitelské soutěže a podobně.

Mezi významné události uplynulého roku, které se promítnou i do letoška, lze zařadit diskusi o regulaci reklamy na alkohol, kterou rozpoutalo ministerstvo zdravotnictví svými prohlášeními o záměru omezit obsah reklam a čas jejich nasazení. AKA s dalšími regulacemi nesouhlasí a pokládá je za prázdné politické gesto. Souvislost s regulací reklamy a spotřebou alkoholu nebo jeho zneužíváním totiž nebyla prokázána. Naopak mnohé mezinárodní studie ukazují, že reklama vede jen ke změnám podílu značek na trhu. Proklamovaných cílů tak zdravotnictví nedosáhne a poškozeno bude jednostranně průmyslové odvětví.

Platforma profesionální komunikace sdružující akademické instituce, profesní organizace (AKA, APRA) a konkrétní subjekty na trhu se začala zasazovat o samoregulaci komerčního využívání influencerů. A to tak, aby byl placený obsah označen a podléhal platné legislativě.

Asociace komunikačních agentur (AKA) se zapojila do celoevropské iniciativy, která má za cíl omezit dezinformačním a nenávist a nesnášenlivost šířícím webům příjmy z reklamy. V rámci akce POZOR! DEZINFORMACE! NEKRMIT! se agentury obracejí na své klienty, upozorňují je na nebezpečí poškození pověsti jejich značek v závadném kontextu. A také zavádějí technická opatření, která brání automatizovanou distribuci reklam na dezinformační weby.

Průmysl reklamy a komunikace hraje nejen dominantní roli mezi tzv. kreativními průmysly, ale patří k významným i ve srovnání s dalšími průmyslovými odvětvími podle obratu. Má pro srovnání jen zhruba o 10 miliard nižší obrat než celý chemický průmysl u nás. Objem investic do komunikace roste už čtvrtým rokem v řadě.

Další informace: Marek Hlavica, ředitel AKA marek.hlavica@aka.cz  tel:602373196