Proč tu jsme

22.11.2017
AKA

AKA je spolek, výběrová organizace nejvýznamnějších subjektů v oblasti komerční komunikace. Jejím cílem je zajišťovat příznivé prostředí pro podnikání členů, budování dobrého jména oboru, odborné vzdělávání a podpora aktivit ke zvyšování profesionální úrovně odborníků na komunikaci. O etické standardy komerční komunikace dbá AKA prostřednictvím Rady pro reklamu, jíž je spoluzakladatelem.

AKA pro svoji hospodářskou činnost zřídila servisní organizaci ARA’s, s.r.o.

Historie

1992 založena jako ARA (Asociace reklamních agentur) jako zájmová profesní organizace sdružující nejvýznamnější reklamní agentury (někdy také označované jako full service).

1997 držitel licence a organizátor soutěže efektivity EFFIE

2004 založena sekce aktivačního marketingu

2001 název změněn na AKA (Asociace komunikačních agentur) v souvislosti s rozšířením členství specializovaných agentur na digitální reklamu, aktivační marketing s možností přijímat členy z jakékoli oblasti komerční komunikace

2015 vznik samostatné asociace mediálních agentur (ASMEA), která se stala kolektivním členem AKA