Etické kodexy

22.11.2017
AKA

Členové AKA se řídí etickými kodexy oboru. Jako člen EACA (Evropské asociace komunikačních agentur) se zavazují i k dodržování samoregulace na evropské úrovni a k návazným kodexům, k nímž se EACA přihlásila. Jednotlivé sekce AKA se přihlašují k oborovým kodexům. AKA je navíc zakládajícím členem samoregulačního orgánu Rada pro reklamu, a proto je vázána i jejím kodexem. Se zněním kodexů se seznamte na:

Zásady chování členů AKA

Kodex AKA pro podporu prodeje

Kodex reklamy Rady pro reklamu

Samoregulace na úrovni EACA

Kodex ICC