Poradenství pro komerční sféru

25.6.2018
AKA

AKA nabízí poradenství při přípravě výběrových řízení. Cílem je dosáhnout toho, aby zadání mělo patřičnou strukturu, obsahovalo podstatné informace, a přitom nebylo zatíženo balastem. Poradenství se může vztahovat i na procedury výběru s cílem dosáhnout transparetních, jednoznačného a odborně zdůvodněného výsledku. Jde o zpoplatněnu službu prováděnou nezávislým subjektem. Připravíme věcnou část zadávací dokumentace na míru nebo zkonzultujeme vaši zadávací dokumentaci. Pokud chcete výběrovou komisi posílit o nezávislého odborníka, můžete se rovněž obrátit na AKA.

Nabízíme:

Revizi zadávací dokumentace
Nezávislí odborníci zkontrolují, zda Vaše poptávka služeb z oblasti komunikace je správně napsaná, pro uchazeče srozumitelná a v souladu s principy Férového tendru. Tím budete maximalizovat odezvu od dodavatelů a zvýšíte pravděpodobnost, že nabídka bude odpovídat vaší poptávce.
Primárně provedeme revizi nastavení cílů celého projektu, revizi samotného zadání pro uchazeče, včetně modelových zadání pro hodnocení a revizi nastavení hodnotících kritérií.
* hodinová sazba 2.000 Kč (Ceny jsou uvedeny bez DPH).

Vytvoření zadávací dokumentace – orientační cena 50.000 Kč / délka dle náročnosti*
Zajistíme pro Vás zpracování zadávací dokumentace na poptávku služeb v oblasti komunikace po odborné stránce tak, aby byla v souladu s principy Férového tendru a současně co nejpřesněji odpovídala vaší potřebě.

Nezávislí odborníci
AKA spolupracuje s několika poradci v oblasti komunikace a marketingu s letitou praxí. Standardní součástí spolupráce je podepsání smlouvy o mlčenlivosti a nezaujatosti.

Seznam certifikovaných poradců nejdete zde